dilluns, 10 de desembre del 2012

Espinosos al Ter

El passat 30 d'octubre, en Quim Pou, l'Eloi Cruset i la Milena Rot, dins del seguiment de peixos que fan als rius gironins amb Sorelló, van trobar 6 exemplars joves d'espinós (Gasterosteus gymnurus) al Ter, a la zona del pont de la Barca. L'espinós és un petit peix autòcton que es troba en perill d'extinció a la Península Ibèrica (per la degradació del seu hàbitat i la introducció d'espècies de peixos exòtics), i les poblacions més importants en ambients mediterranis es troben als petits nuclis que tenen a les comarques de Girona, en especial a les conques de l'Onyar i del Daró. Al Ter, les úniques observacions recents d'aquesta espècie són del mateix punt del pont de la Barca (maig de 2012) i del Pont Major (febrer de 2010). Aquest conjunt de citacions d'espinosos al Ter és una gran notícia per a la conservació d'aquesta petita joia de la fauna gironina, perquè, com indica el mateix Quim Pou a la Base de Dades de Biodiversitat del Gironès, "tot indica que s'ha establert un nucli reproductor d'aquesta espècie a l'aiguabarreig Ter-Onyar, probablement a partir de les poblacions estables que es mantenen en petits sectors de la conca de l'Onyar, les quals durant els anys 2009 i 2010 van expandir-se notablement cap a nous sectors dins aquesta subconca. Caldrà veure si aquest nucli al riu Ter es manté durant els propers anys, i fins i tot si s'expandeix, o bé per contra si acaba despareixent tal com ja es sap que ha passat anteriorment (per ex. durant els anys 80)".