divendres, 26 de setembre del 2008

Ocells Gironès 2008 Setembre181 BOSCALER COMÚ (Locustella luscinioides)
.............20-9 Aiguamoll del Veïnat, a Salt