dilluns, 29 de juny del 2009

Primera nidificació de la gavina corsa a Catalunya fora del Delta de l'Ebre


Un total de 5 parelles de gavina corsa (Larus audouinii) han nidificat aquest any al Delta del Llobregat, aconseguint criar un total de 4 polls. Quatre d'aquestes parelles han criat en una illa del Riu Llobregat i una altra a la llacuna de Cal Tet.


Es tracta de la primera vegada que aquesta espècie es reprodueix a Catalunya fora del Delta de l'Ebre, on hi ha la principal colònia mundial. Sembla ser que la veda dels vaixells d'arrossegament a la costa de Tarragona podria haver provocat aquesta cerca de nous indrets per a nidificar d'aquesta espècie globalment amenaçada

Font: Birds in Spain Blog