diumenge, 15 de juny del 2008

Cens de Torlit a la plana selvatana

El proper dissabte 21 de juny realitzarem el primer cens nocturn de Torlit (Burhinus oedicnemus) al sector nord-est de la plana selvatana (Gironès i Selva), per la qual cosa ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració. El torlit és una espècie de caire estèpic característica d'espais oberts amb poca cobertura vegetal.

A Catalunya el gruix de la població reproductora es localitza només a la plana lleidatana i empordanesa, i de forma menys important, en algunes localitats tarragonines i a la Cerdanya. A part de la seva reduïda distribució a Catalunya, on presenta un estat de conservació qualificat com a vulnerable, està inclòs a l'annex I (espècie prioritària, d'interès comunitari) de la Directiva Aus (79/409/CEE), d'àmbit europeu.

Així doncs, conèixer l'estat de la població reproductora de la plana selvatana és molt important. La seva nidificació es va confirmar per primera vegada l'any 2005, i posteriorment també es va constatar l'any 2007, ambdues ocasions a Campllong (Gironès). A excepció d'aquestes dues dades, des de el 2004 fins a l'actualitat hi ha unes poques observacions entre el maig i el juliol (bàsicament a Campllong i a Cassà de la Selva), que possiblement podrien correspondre a individus reproductors. Tot i això, desconeixem el nombre de parelles nidificants, la regularitat de la seva reproducció, si a part de les dues localitats anteriors hi ha més indrets òptims, i les problemàtiques de conservació (tot i que en aquest cas semblen prou evidents, i segurament rauen en els pocs hàbitats adients i en la baixa estabilitat d'aquests ambients).

Quedarem el dissabte 21 de juny a les 21:00h al local social de Campllong, al costat del pavelló esportiu d'aquesta localitat. En funció de quants siguem, mentre fem el toc ens repartirem les zones i quedarem d'acord en la metodologia que seguirem.

El cens l'organitzem conjuntament dues entitats locals, l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i el Col·lectiu Bisaroca, tot i que està totalment obert a qualsevol persona interessada. El cens el realitzarem en diversos punts d'escolta repartits en els indrets que creiem més òptims, i a part d'intentar escoltar el cant crepuscular del torlit, aprofitàrem per anotar la resta de nocturnes que trobem (òliba, mussol comú, xot, mussol banyut, enganyapastors, mamífers...). Aproximadament acabarem cap a les 23:00h. Us animem molt a participar al cens, on a més d'obtenir dades interessants sobre el torlit, també segur que farem bones observacions d'altres espècies! Per organitzar els punts d'escolta, us agraïrem que ens confirmeu la vostra col·laboració a:

Quim Vilagran (606029781, quim.vilagran@gmail.com)
Josep Rost (619946507, josep.rost@udg.edu)

Moltes gràcies i, quants més serem, més cobertura podrem realitzar!