diumenge, 1 de març del 2009

Excursió de socis a Gallocanta

Durant els dies 21 i 22 de febrer es va fer l’excursió de socis de l’Ateneu. Aquest any hem anat a Gallocanta, província de Terol amb un gran éxit de participació.
La Llacuna de Gallocanta és un dels ecosistemes humits més importants de la Península
Ibèrica i d’Europa Occidental. A una alçada de 1000m., la Llacuna de Gallocanta ocupa el fons d’una gran conca endorreica, formada com a conseqüencia d’un procés de corrosió càrstica (dissolució de la roca calcària) durant el Terciari.
La grua comú “Grus grus” s’ha convertit en l’espècie més emblemàtica de la zona,
arribant a xifres de mes de 70.000 aus amb promitjos de mes de 10.000 exemplars durant l’hivernada. Això és degut a la seva situació estratègica en la ruta migratoria entre els quarters de cria del Nord d’Europa i els d’hivernada en el Sud-Oest peninsular, a la permanent existència d’aigua i a la gran quantitat d’aliment disponible.
Sens dubte un cap de setmana molt interessant i espectacular.