dissabte, 16 de maig del 2009

Nova cita de cria de torlit a la Plana

El torlit (Burhinus oedicnemus) ha tornat a criar a la Plana de la Selva aquesta primavera de 2009. Després d'observacions reiterades d'una parella a Campllong, l'Antoni Mariné i en Quim Vilagran han observat els adults acompanyats de dos pollets, la qual cosa indica que han tornat a criar amb èxit. Recordem que el torlit és un ocell del qual fins fa poc temps no es coneixien dades de reproducció a la plana selvatana, i que es tracta d'una espècie amenaçada a nivell català i europeu, on està classificada com a Vulnerable (com el gaig blau, el milà negre o la fredeluga, per exemple). Per tant, és una magnífica notícia que tornin a criar un any més en aquesta zona agrícola.