dissabte, 6 de juny del 2009

Torlit (Burhinus oedicnemus)

El torlit és un ocell amenaçat a Europa, on té l'estatus de vulnerable. Habita dispersament a semideserts, erms, prats de pastura i conreus, fora de l’època de cria sovint en petits grups o estols. Més actiu al capvespre i a la nit, durant el dia normalment s’el troba descansant en terrenys de colors críptics, bastant sec i pedregós.
El passat diumenge dia 24 de maig i durant la sortida matinal organitzada per la Comissió de Natura de l’Ateneu, vam tenir la sort de poder observar i enregistrar unes imatges als Camps de la Gotarra, a Campllong de tres exemplars adults i dos polls, imatges que podeu veure en aquest petit clip de vídeo i com a testimoni d’aquest excepcional moment.