dissabte, 30 de juliol del 2005

Notícies Juliol 2005

6-7-05. Segona població de Libellula fulva per Catalunya a Girona!
Segons informa Oxygastra, a la sortida que es va fer el passat 18 de juny a les ribes del Ter a Girona es va detectar la presència de la segona colònia coneguda de Libellula fulva a Catalunya. Fins ara només era coneguda de l'Estany de Banyoles, on hi és molt abundant.Més informació a: http://www.oxygastra.org