dimecres, 19 de desembre del 2007

Publicat l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2006

L'observació més sorprenent del Gironès i de la que no en sabíem res és la de 5 ex de Sisó (Tetrax tetrax) a Fornells de la Selva el 8-10-06, dels quals en quedaven 2 ex el 22-10-06 (Lluís Feliu Ortiz i Antonio Torres).

No tenim recollida cap observació d'aquesta espècie a la comarca i en cas de confirmar-se, es tractaria d'una nova espècie per al llistat del Gironès.