dissabte, 13 de gener del 2007

Afegida la Calàndria a la llista d'ocells del Gironès

Segons hem pogut saber, a la dècada dels 60 la Calàndria (Melanocorypha calandra) era present a la comarca del Gironès. Joaquim Vidal, veí de Sant Gregori, en veia regularment als camps del poble, juntament amb "aloues" (aloses), cogullades, i "cotius" (cotolius). Els "calandris" (calàndries), a diferència d'aquests altres alàudids, eren considerablement més grossos, n'hi havia molt poquets, i tenien blanc a les ales. El blanc a les ales exclouria la confusió amb cogullades i cotolius, i la mida la diferencia de l'alosa. A més, tenien el bec molt més gruixut i ample.

Aquesta espècie actualment es troba restringida a les comarques de les zones estèpiques de Lleida i tan sols n'hi ha hagut darrerament alguna observació esporàdica a l'Empordà. Per tant, es tracta d'una observació històrica al Gironès, que registrem dins el llistat d'espècies de la comarca, que puja fins a les 223 espècies.