dimarts, 18 de desembre del 2007

El canal Segarra-Garrigues vulnera la legislació mediambiental

Estirada d'orella de la justícia europea al canal Segarra-Garrigues. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat que el projecte de regadiu de la zona del canal vulnera la legislació mediambiental comunitària per no protegir les aus silvestres estepàries.

Els jutges destaquen que la normativa ambiental s'aplica fins i tot en els casos en que la zona no ha estat qualificada com a Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) quan hi hauria d'haver estat. De fet, alguns dels terrenys afectats on s'aixopluguen espècies com el sisó, l'alosa de Dupont, la carraca europea i l'àguila perdiguera, anaven a ser qualificats com a ZEPA per la Generalitat al 2006. Es tracta de terrenys a Plans de Sió, Belianes-Preixana i Secans del Segrià-Garrigues.
La sentència conclou la directiva no pot ser qüestionada, com sosté Espanya, per la mera circumstància que el canal tingui "una importància considerable per al desenvolupament econòmic i social del territori afectat". Precisament aquesta setmana la Generalitat va aprovar la declaració d'ocupació urgent dels terrenys expropiats per la xarxa de regadiu del canal, que al 2014 haurà d'estar en ple funcionament.

Font:

http://www.lamalla.net/medi_ambient/article?id=185136


Vegeu també:

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071218/53419373569.html