dilluns, 14 de gener del 2008

Cens d'aus aquàtiques hivernants 2008

Aquests són els resultats totals del desè cens d'ocells aquàtics hivernants al Gironès:

Cabusset: 11
Corb marí gros: 58
Bernat pescaire: 35
Agró blanc: 2
Martinet blanc: 24
Esplugabous: 1098
Ànec coll-verd: 646
Ànec coll-verd (híbrid): 1
Ànec mut: 1
Xarxet: 11
Rascló: 2
Polla d'aigua: 46
Fotja: 4
Aligot: 11
Xivitona: 3
Gavià argentat: 247
Gavina riallera: 77
Blauet: 20
Cuereta blanca: 56
Cuereta torrentera: 48
Merla d'aigua: 2