dilluns, 19 de gener del 2009

Menys esplugabous i més corbs marins a Girona

Dins del dotzè cens d’ocells aquàtics hivernants al Gironès, activitat ja tradicional entre el món naturalista gironí i que organitza l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, ahir dissabte 17 de gener es va realitzar el recompte de corbs marins i esplugabous als jócs de Sarrià de Ter i Fontajau. Aquestes dues espècies presenten la particularitat que a l’entrada de fosc es reuneixen en grans estols per dormir, agrupant‑se en uns pocs pollancres de les Ribes del riu Ter a Girona i Sarrià. Aquest comportament només el segueixen fora de la temporada de cria, i és una bona oportunitat per recomptar-los de manera senzilla, mentre van arribant als seus jócs, que mantenen any rere any als mateixos arbres, o molt a prop.

Aquest recompte s’ha dut a terme de manera ininterrompuda cada hivern des de fa dotze anys. El jóc d’esplugabous es situa als arbres de davant del prat de Fontajau, i aquest any s’hi han comptat 886 exemplars d’aquesta espècie. És una xifra sensiblement més baixa que en anys anteriors, atès que des de fa tres anys se n’hi comptava aproximadament un miler, i des de l’any 1999 al 2002 la xifra havia sobrepassat sempre els 1500 individus. Els intercanvis d’esplugabous amb altres jócs de les comarques gironines (a l’estany de Sils, a l’Empordà o a Banyoles, per posar alguns exemples) podria ser una explicació d’aquestes variacions. A banda d’esplugabous, s’hi han comptat també 11 martinets blancs i 22 gralles, espècie que trobem a la ciutat i que malgrat no ser aquàtica, aprofita aquest espai de ribera per refugiar-se. D’altra banda, els corbs marins s’agrupen en uns quants pollancres de les ribes del Ter a Sarrià, més amunt de l’Illa del Ter, i aquest any se n’hi ha comptat un màxim de 92 exemplars. Això suposa un increment important respecte el 2008, quan se’n van comptar només 58 (un mínim històric). Tenint en compte que hi pot haver moltes causes en aquestes diferències entre hiverns, el nivell de l’aigua podria ser un factor important per aquest ocell, que s’alimenta de peixos que captura capbussant-se. L’any passat els nivells eren realment molt baixos (a causa del transvasament d’aigua del Ter cap a Barcelona combinat amb la manca de pluges), i l’augment de la profunditat del riu aquest any podria haver fet que més corb marins poguessin alimentar-s’hi.

Finalment, cal dir que en aquesta edició del cens d’esplugabous i corbs marins també hi han participat activament els nens i nenes de l’Estol, l’esplai juvenil de l’Ateneu, que han après a identificar aquestes espècies i han ajudat els naturalistes més experimentats en el seu recompte.