diumenge, 22 de juny del 2008

Resultats del cens de Torlit

El cens de Torlit (Burhinus oedicnemus) a la part nord-est de la plana selvatana va donar uns resultats francament bons pel que fa al nombre de territoris d'aquesta espècie. El cens, fet al pondre's el Sol amb la participació d'onze voluntaris, va consistir en localitzar els territoris de Torlit a partir del cant nocturn que fan aquests ocells. Es van trobar fins a 5 territoris, 4 d'ells a Cassà de la Selva (àrea d'Esclet) i un altre a Campllong. A causa de la relativament poca àrea censada, aquesta densitat fa pensar que possiblement el nombre de parelles pugui ser més elevat en l'àmbit de tota la plana. Tots els territoris que van poder-se localitzar estaven ubicats en camps llaurats, la qual cosa posa de manifest la important influència de la gestió agrícola en la presència i les possibilitats de reproducció d'aquesta espècie en l'àmbit de la plana.
A més de torlits, també es van poder observar altres espècies de costums nocturnes: mussol comú, mussol banyut, xot, enganyapastors, martinet de nit, llebre i senglar.
Des d'aquí volem agraïr la col·laboració a totes les persones que han participat en aquest cens (Lucía, Hubert, Mercè, Estel, Irene, Roger, Isidre), tot esperant retrobar-nos en properes activitats naturalistes!