diumenge, 22 de juny del 2008

Resultats del cens de Torlit

El cens de Torlit (Burhinus oedicnemus) a la part nord-est de la plana selvatana va donar uns resultats francament bons pel que fa al nombre de territoris d'aquesta espècie. El cens, fet al pondre's el Sol amb la participació d'onze voluntaris, va consistir en localitzar els territoris de Torlit a partir del cant nocturn que fan aquests ocells. Es van trobar fins a 5 territoris, 4 d'ells a Cassà de la Selva (àrea d'Esclet) i un altre a Campllong. A causa de la relativament poca àrea censada, aquesta densitat fa pensar que possiblement el nombre de parelles pugui ser més elevat en l'àmbit de tota la plana. Tots els territoris que van poder-se localitzar estaven ubicats en camps llaurats, la qual cosa posa de manifest la important influència de la gestió agrícola en la presència i les possibilitats de reproducció d'aquesta espècie en l'àmbit de la plana.
A més de torlits, també es van poder observar altres espècies de costums nocturnes: mussol comú, mussol banyut, xot, enganyapastors, martinet de nit, llebre i senglar.
Des d'aquí volem agraïr la col·laboració a totes les persones que han participat en aquest cens (Lucía, Hubert, Mercè, Estel, Irene, Roger, Isidre), tot esperant retrobar-nos en properes activitats naturalistes!

diumenge, 15 de juny del 2008

Cens de Torlit a la plana selvatana

El proper dissabte 21 de juny realitzarem el primer cens nocturn de Torlit (Burhinus oedicnemus) al sector nord-est de la plana selvatana (Gironès i Selva), per la qual cosa ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració. El torlit és una espècie de caire estèpic característica d'espais oberts amb poca cobertura vegetal.

A Catalunya el gruix de la població reproductora es localitza només a la plana lleidatana i empordanesa, i de forma menys important, en algunes localitats tarragonines i a la Cerdanya. A part de la seva reduïda distribució a Catalunya, on presenta un estat de conservació qualificat com a vulnerable, està inclòs a l'annex I (espècie prioritària, d'interès comunitari) de la Directiva Aus (79/409/CEE), d'àmbit europeu.

Així doncs, conèixer l'estat de la població reproductora de la plana selvatana és molt important. La seva nidificació es va confirmar per primera vegada l'any 2005, i posteriorment també es va constatar l'any 2007, ambdues ocasions a Campllong (Gironès). A excepció d'aquestes dues dades, des de el 2004 fins a l'actualitat hi ha unes poques observacions entre el maig i el juliol (bàsicament a Campllong i a Cassà de la Selva), que possiblement podrien correspondre a individus reproductors. Tot i això, desconeixem el nombre de parelles nidificants, la regularitat de la seva reproducció, si a part de les dues localitats anteriors hi ha més indrets òptims, i les problemàtiques de conservació (tot i que en aquest cas semblen prou evidents, i segurament rauen en els pocs hàbitats adients i en la baixa estabilitat d'aquests ambients).

Quedarem el dissabte 21 de juny a les 21:00h al local social de Campllong, al costat del pavelló esportiu d'aquesta localitat. En funció de quants siguem, mentre fem el toc ens repartirem les zones i quedarem d'acord en la metodologia que seguirem.

El cens l'organitzem conjuntament dues entitats locals, l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i el Col·lectiu Bisaroca, tot i que està totalment obert a qualsevol persona interessada. El cens el realitzarem en diversos punts d'escolta repartits en els indrets que creiem més òptims, i a part d'intentar escoltar el cant crepuscular del torlit, aprofitàrem per anotar la resta de nocturnes que trobem (òliba, mussol comú, xot, mussol banyut, enganyapastors, mamífers...). Aproximadament acabarem cap a les 23:00h. Us animem molt a participar al cens, on a més d'obtenir dades interessants sobre el torlit, també segur que farem bones observacions d'altres espècies! Per organitzar els punts d'escolta, us agraïrem que ens confirmeu la vostra col·laboració a:

Quim Vilagran (606029781, quim.vilagran@gmail.com)
Josep Rost (619946507, josep.rost@udg.edu)

Moltes gràcies i, quants més serem, més cobertura podrem realitzar!

dimarts, 10 de juny del 2008

Nidificació probable de Mastegatatxes a Cassà

El passat 2 de maig, la Xon Vilahur va veure una parella de Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) a Can Vilallonga, a Cassà de la Selva, en el que semblava una data perfectament normal de migració primaveral, tot i que aquest any la migració primaveral per a aquesta espècie ha sigut especialment fluixa, amb només 4 registres.

Però aquest passat 8 de juny, l'Alfons Delgado va veure una femella al mateix lloc capturant insectes i fent becada, símptoma quasi inequívoc d'estar peixant pollets. Es tracta d'una zona gestionada pel Consorci de les Gavarres per tal de tenir un bosc més obert.

El mastegatatxes és un ocells molt escàs com a nidificant (vegeu el que en diu el SIOC) del qual no n'hem recollit cap evidència prèvia de possible nidificació a la comarca.

Podeu ampliar-ne informació al bloc de l'Alfons Delgado

dilluns, 9 de juny del 2008

Ocells Gironès 2008 Juny178 Gavina corsa (Larus audouinii)
.............21-6 Abocador de Solius, a Llagostera
177 Trencapinyes (Loxia curvirostra)
.............19-6 Pujada als Àngels, a Girona
176 Falcó de la reina (Falco eleonorae)
.............10-6 Serinyà, a Cassà de la Selva
175 Àguila calçada (Hieraetus pennatus)
..............7-6 Pont de Pedra, a Girona

divendres, 6 de juny del 2008

Misgurn (Misgurnus anguillicaudatus) al Bugantó

Durant una campanya de mostrejos, el passat 14-5-07 en Quim Pou va capturar un Misgurn (Misgurnus anguillicaudatus) al Bugantó, a Llambilles.

Es tracta de la primera citació d'aquest peix al·lòcton invasor d'origen asiàtic a la conca del Ter, i la segona a la península ibèrica. Va aparèixer fa pocs anys al curs baix de l'Ebre, on en pocs anys s'ha estès per tot el Delta. És una espècie força corrent en aquariofília.

Per a més informació consulteu "Els peixos de les Gavarres i entorns" de la Biblioteca LLuís Esteva del Consorci de les Gavarres. També està previst que aviat en surti un article a la revista Quercus.

Aquesta és dissetena espècie de peix que coneixem per al Gironès, de les quals només 5 són autòctones. Si per comptes de mirar les espècies miréssim el número d'exemplars, el percentatge d'al·lòctons és gairebé total. Esperem que aquesta nova espècie sigui només una anècdota i que no s'estableixi, especialment si tenim en compte el lloc on s'ha trobat, que és on hi ha la principal població d'espinós (Gasterosteus gymnurus) de la comarca.