dijous, 15 de novembre del 2007

Edward O. Wilson, Premi Internacional Catalunya 2007

La Generalitat de Catalunya va fer entrega el passat dimarts del Premi Internacional Catalunya 2007 al biòleg nord-americà Edward O. Wilson. De gran reputació internacional, Wilson és un eminent entomòleg, especialitzat en l'estudi de les formigues, així com investigador, teòric i naturalista, i un conegut activista mediambiental. És el pare de l'anomenada sociobiologia i autor del conegut terme biodiversitat, així com d'altres com conducta social, èxit reproductiu i parentiu genètic, i també va ser, juntament amb MacArthur, el pare de la teoria de la biogeogrfia insular.

En el seu discurs, Wilson va fer un intens al·legat a favor de la conservació de la biodiversitat de la Terra, posant èmfasi en aturar el ritme d'extinció actual d'espècies, atès que de seguir amb la destrucció actual dels hàbitats i els recursos, en el proper segle podrien desaparèixer fins el 50% de les espècies que coneixem. També va promoure molt entusiàsticament la recerca naturalista, per tal de descobrir moltes de les espècies que avui en dia desconeixem que existeixen (hi ha un gran desconeixement de la majoria de grups d'invertebrats) per tal de vèncer la ignorància en què ens trobem. Segons Wilson, les eines hi són i la tecnologia i els recursos també. Posem-nos, per tant, les botes i sortim al camp a descobrir el que ens envolta!

Actualment, Wilson és el principal impulsor d'un ambiciós projecte per inventariar tota la biodiversitat del planeta, conegut com Encyclopedia of Life (http://www.eol.org/), una gran base de dades sobre tots els éssers vius coneguts.