divendres, 30 de maig del 2008

Ocells Gironès 2008 Maig174 Siboc (Caprimulgus ruficollis)
.............26-5-08 Sant Gregori

173 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
.............21-5-08 Plaça Catalunya, a Girona
172 Papamosques gris (Muscicapa striata)
.............19-5-08 Meandre de la Creueta i Sant Daniel, a Girona
171 Pardal roquer (Petronia petronia)
.............18-5-08 Pla de Sobrànigues, a Sant Jordi Desvalls
170 Bosqueta (Hippolais polyglotta)
.............16-5-08 Torrent de la Ribera, a Sant Julià de Ramis
169 BALDRIGA MEDITERRÀNIA (Puffinus yelkouan)
.............12-5-08 Illa de Ter, a Girona

168 BECADELL GROS (Gallinago media)
.............11-5-08 Les Ferreries, a Campllong
167 Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
..............6-5-08 Esclet, a Cassà de la Selva
166 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
..............5-5-08 Les Serres, a Cassà de la Selva
165 Gaig blau (Coracias garrulus)
.............4-5-08 La Gotarra a Cassà de la Selva

Nidificació de Torlit a Cassà de la Selva

Aquest passat mes d'abril s'ha pogut comprovar la nidificació del Torlit (Burhinus oedicnemus) al veïnat de Mosqueroles, a Cassà de la Selva.

Els dies 12 i 13 d'abril, l'Alfons Delgado i la Maite Garrigós en van poder observar una parella nidificant en camp que fins al moment no havia estat llaurat. Malauradament els dies posteriors el camp es va llaurar i el niu va ser destruït. El niu contenia un mínim de dos ous.

Es tracta de la segona prova de cria recollida a la comarca després que el 2005, en uns camps propers a Can Falgueres, a Campllong, en Quim Vilagran en va anar observant una parella al llarg d’algunes setmanes i finalment la va veure acompanyada d’un poll de pocs dies al qual encara li estaven creixent les plomes del cos. Aquesta cita correspon al mes de setembre, una data prou tardana per a la reproducció atribuïble a la possibilitat que no es tractés del primer intent de cria de la parella aquell any, i que els anteriors intents haguessin fracassat a causa de l’intensa activitat agrícola en camps dels voltants, que haguéssin destruït postes anteriors com ha sigut el cas esmentat anteriorment.

Es fa del tot necessària una gestió que permeti l'existència de guarets on puguin nidificar tranquilament els torlits sense la destrucció dels seus nius.

El torlit és una espècie protegida vulnerable a Catalunya i prioritària per a la Unió Europea, la nidificació de la qual, juntament amb la del Gaig blau (Coracias garrulus) justifica la necessitat d'incloure espais de la Plana Selvatana a la Xarxa Natura 2000, tal i com hem reclamat els darrers anys sense cap mena d'èxit al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Es van obtenir promeses per part del Departament que finalment van resultar una burla perquè no es va tenir en consideració res de res.