divendres, 3 d’abril del 2009

Semàfor vermell en temps de crisi

No té sentit gastar 20 milions en una variant per estalviar-se cues a Llambilles

Josep Rost, Lluís Sala, Aleix Comas

Els últims mesos han anat sortint als mitjans un grapat de notícies i d'opinions al voltant del projecte d'una carretera nova al Gironès, que el govern ha anomenat variant de Llambilles. A la carretera C-65 de Girona a Cassà hi ha un punt, a l'altura d'aquest bonic poble, on un inoportú semàfor fa frenar el trànsit cada cert temps i provoca cues importants en les dues direccions quan hi ha molt de trànsit. Aquest semàfor desafortunat és, segons el nostre govern, causa prou justificada per construir una carretera nova de més de tres quilòmetres des de Quart fins a la següent gasolinera, per sobre del carril bici i de les rieres Bugantó i del Corb, i que ha de costar més de vint milions d'euros a la butxaca del contribuent.

Des de l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona vam fer al·legacions en contra d'aquest projecte, que considerem injustificat, amb arguments sòlids sobre l'impacte que tindria la carretera en el medi natural, arguments que, incomprensiblement, no són en l'estudi d'impacte ambiental. Aquest projecte afectaria directament una de les úniques poblacions d'espinós, un peix autòcton protegit, no només de tot Catalunya sinó de tota la península Ibèrica. I també perjudicaria greument altres espècies protegides com el blauet, el torlit o el gaig blau, i hàbitats protegits de ribera com la verneda, del qual a la riera Bugantó queden alguns dels pocs retalls que es poden trobar a la comarca. A més a més, aquest sector forma part de l'anella verda de l'àrea urbana de Girona, un conjunt d'espais que vehiculen la connectivitat dels espais d'interès natural (EIN) de Guilleries, Rocacorba i el volcà de la Crosa amb les Gavarres. Una àrea que està catalogada pel pla de connectivitat funcional del Gironès com a «zona crítica per a la conservació de la connectivitat ecològica» hauria de quedar al marge d'aquest tipus d'actuacions.

Hi ha, però, altres raons de sentit comú i d'estalvi econòmic, que veiem imprescindible de tenir en compte en aquests temps. En primer lloc, que un semàfor faci construir una carretera on es pensen gastar més de vint milions d'euros ens sembla un clar malbaratament de fons públics, de diners que hem pagat entre tots, un recurs escassíssim en aquests moments. La carretera existent ja és ara, de fet, una variant de Llambilles, atès que el nucli del poble n'està prou allunyat, més enllà de les cases que de manera poc comprensible s'han construït els darrers anys al voltant de l'antiga estació del carrilet i del polígon industrial. Creiem que la solució no és una altra carretera en paral·lel a l'existent sinó l'eliminació del semàfor. Per què no variem d'idees i deixem de banda les solucions del nou ric que ja no som? Qualsevol ciutadà que vulgui comprovar-ho veurà com al costat de la carretera actual hi ha espai suficient per fer-hi una o dues rotondes, solució que ha estat aplicada en molts altres punts de la C-65, com per exemple a l'entrada i sortida de Cassà de la Selva. Això permetria a curt termini eliminar el semàfor i posar fi als problemes de fluïdesa d'aquest únic punt, amb un cost econòmic i ecològic molt inferior al projecte plantejat i més d'acord amb els temps que corren. L'opció de la nova carretera, doncs, ens sembla una decisió errònia pel seu impacte ecològic i la despesa pública que comporta, però creiem que encara es pot corregir.

L'adequació de les inversions a les possibilitats del país i necessitats del territori, i també l'ètica i el respecte amb els quals hauríem de tractar el nostre entorn, haurien de ser presents també en la presa de decisions.

http://www.elpunt.cat/girona/article/7/8-articles/21508-semafor-vermell-en-temps-de-crisi.html