dijous, 14 de febrer del 2008

Ocells al Gironès 2008 Gener

Durant aquest any anirem comptant quantes espècies d'ocells es veuen al Gironès. Aquest mes de gener s'han observat un mínim de 82 espècies al Gironès, que reproduïm tot seguit. Ben segur que en manquen algunes (la cogullada, per exemple) però no n'ha arribat cap observació ni al noticiari ni a la base de dades de biodiversitat del Gironès en la que estem treballant. Si teniu dates anteriors d'observacions o heu vist espècies que no apareixen al llistat us agrairíem que ens les féssiu arribar:

83 Alectoris rufa 31-1 Pla d'en Triola, a Girona
82 Saxicola torquatus 31-1 Millars, a Madremanya
81 Bubo bubo 30-1 Congost del Ter
80 Vanellus vanellus 29-1 Esclet
79 Fringilla montifringilla 27-1 El Celrè, a Quart
78 Asio otus 26-1 Serinyà, a Cassà
77 Emberiza cia 25-1 Hortes Santa Eugènia
76 Ciconia ciconia 23-1 Fontajau
75 Tyto alba 23-1 Salt
74 Falco tinnunculus 20-1 Mosqueroles
73 Carduelis cannabina 20-1 Abocador Solius
72 Phoenicopterus roseus 18-1 Les Pedreres
71 Falco peregrinus 16-1 Cassà
70 Anas crecca 12-1 Salt
69 Coturnix coturnix 12-1 Vilablareix
68 Tachybaptus ruficollis 12-1 Fontajau
67 Rallus aquaticus 12-1 Sarrià de Ter
66 Actitis hypoleucos 12-1 Sarrià de Ter
65 Larus ridibundus 12-1 Campdorà
64 Psittacula krameri 12-1 La Devesa
63 Alcedo atthis 12-1 Fontajau
62 Upupa epops 12-1 Ter a Domeny
61 Picus viridis 12-1 Fontajau
60 Dendrocopos minor 12-1 Can Salvatella
59 Turdus viscivorus 12-1 Fornells
58 Cettia cetti 12-1 Fontajau
57 Phylloscopus collybita 12-1 Fontajau
56 Aegythalos caudatus 12-1 La Devesa
55 Lanius meridionalis 12-1 Aiguaviva
54 Corvus monedula 12-1 Plaça Constitució
53 Corvus corone 12-1 Celrà
52 Passer montanus 12-1 Fontajau
51 Carduelis carduelis 12-1 Fontajau
50 Emberiza schoeniclus 12-1 Fontajau
49 Accipiter gentilis 11-1 Viladasens
48 Pyrrhula pyrrhula 11-1 Rocacorba
47 Passer domesticus 9-1 Les Pedreres
46 Corvus corax 8-1 Pujada als Àngels
45 Motacilla alba 7-1 Plaça Catalunya
44 Lullula arborea 6-1 Abocador Solius
43 Cinclus cinclus 6-1 Illa de Ter
42 Casmerodius albus 12-1 Sarrià de Ter
41 Ptyonoprogne rupestris 5-1 Illa de Ter
40 Scolopax rusticola 5-1 Illa de Ter
39 Gallinula chloropus 4-1 Onyar a Quart
38 Phalacrocorax carbo 4-1 Pont de Pedra
37 Fulica atra 3-1 Fontajau
36 Anas platyrhynchos 2-1 Girona
35 Egretta garzetta 2-1 Meandre de la Creueta
34 Columba palumbus 2-1 Els Àngels
33 Streptopelia decaocto 2-1 Girona
32 Anthus pratensis 2-1 Creueta
31 Motacilla cinerea 2-1 Girona
30 Troglodytes troglodytes 2-1 Els Àngels
29 Prunella modularis 2-1 Congost del Ter
28 Erithacus rubecula 2-1 Els Àngels
27 Turdus merula 2-1 Els Àngels
26 Turdus philomelos 2-1 Els Àngels
25 Turdus iliacus 2-1 Celrè
24 Sylvia atricapilla 2-1 Els Àngels
23 Sylvia melanocephala 2-1 Els Àngels
22 Regulus ignicapillus 2-1 Els Àngels
21 Parus cristatus 2-1 Els Àngels
20 Parus caeruleus 2-1 Els Àngels
19 Parus major 2-1 Els Àngels
18 Certhia brachydactyla 2-1 Els Àngels
17 Garrulus glandarius 2-1 Els Àngels
16 Fringilla coelebs 2-1 Els Àngels
15 Serinus serinus 2-1 La Creueta
14 Carduelis chloris 2-1 La Creueta
13 Carduelis spinus 2-1 Els Àngels
12 Accipiter nisus 1-1 Abocador Solius
11 Buteo buteo 1-1 Abocador Solius
10 Ardea cinerea 1-1 Abocador Solius
9 Bubulcus ibis 1-1 Abocador Solius
8 Phasianus colchicus 1-1 Abocador Solius
7 Larus michahellis 1-1 Girona
6 Columba livia 1-1 Girona
5 Dendrocopos major 1-1 Sant Daniel
4 Alauda arvensis 1-1 Abocador Solius
3 Phoenicurus ochruros 1-1 Girona
2 Pica pica 1-1 Girona
1 Sturnus vulgaris 1-1 Girona