dilluns, 11 de maig del 2009

Ocells Gironès 2009 Maig

162 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
...........X-5 Celrà
161 Tórtora vulgar (Streptopelia turtur)
............17-5 Abocador de Solius, a Llagostera
160 Gaig blau (Coracias garrulus)
............17-5 Campllong
159 Martinet menut (Ixobrichus minutus)
............16-5 Fontajau, a Girona
158 Tallarol gros (Sylvia borin)
............16-5 Fontajau, a Girona
157 Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
............15-5 Camps de la Gotarra, a Campllong
156 Guatlla (Coturnix coturnix)
............10-5 Cassà de la Selva
155 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
............10-5 Fontajau,a Girona
154 Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
............10-5 Fontajau,a Girona
153 Papamosques gris (Muscicapa striata)
............10-5 Bassa de la Barca, a Girona
152 Colltort (Jynx torquilla)
............9-5 Deveses de Salt
151 Siboc (Caprimulgus ruficollis)
............7-5 Deveses de Salt
150 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
............6-5 Golf Girona, a Sant Julià de Ramis
149 Trobat (Anthus campestris)
............1-5 Abocador de Solius, a Llagostera