dilluns, 15 de desembre de 2008

Ocells Gironès 2008 Desembre184 Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
.............14-12 Veïnat de Baix, Sant Andreu Salou