diumenge, 1 de juliol de 2007

4 noves espècies de rèptils per al Gironès!

La SHE (Sociedad Española de Herpetología) ens ha fet arribar les observacions del Gironès de la seva base de dades, que entre altres coses serveis per a l'elaboració de l'Atles. Entre elles n'hi ha de 4 espècies de rèptils de les quals no en coneixíem cap observació confirmada a la comarca:

Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) a Girona el 1985, Salvador, A. i a Llagostera el 1995, Llorente, G.A. et al-1995

Lluert (Lacerta bilineata) a Sant Martí de Llémena el 1995, Llorente, G.A. et al-1995

Sargantana roquera (Podarcis muralis) a Granollers de Rocacorba, a Sant Martí de Llémena el 1982, Vives, M. V.-1982 i a Sant Martí de Llémena el 1995, Llorente, G.A. et al-1995

Serp d'Esculapi (Zamenis longissimus) a Bescanó el 1995, Llorente, G.A. et al-1995 i a Sant Martí de Llémena el 1995, Llorente, G.A. et al-1995

També és destacable una observació de Tortuga d'Estany (Emys orbicularis) a Bescanó el 1995, Llorente, G.A. et al-1995

Amb aquestes espècies el llistat d'espècies observades a la comarca puja a 21 espècies