dimarts, 18 de març del 2008

Repicatalons rústic, nova espècie per a Catalunya

Segons informa Audouin Birding, el 18/03/2008 s'ha anellat una femella de 2n any de Repicatalons rústic (Emberiza rustica) a l'Illa de Buda, al Delta de l'Ebre, per part d'en David Bigas.

Fins al moment no existeix cap observació ratificada d'aquesta espècie a Catalunya, de manera que en cas d'acceptar-se per part del Comitè Avifaunístic de Catalunya passaria a ser una nova espècie per Catalunya.

Font:
http://www.audouinbirding.com/index.php?id=114