dilluns, 15 d’octubre del 2007

Guatlla maresa (Crex crex) a Cassà de la Selva

El passat 11-10-07, en Rafel Mariné va veure una Guatlla maresa (Crex crex) als camps de sota can Gurí, al veïnat d'Esclet a Cassà de la Selva.

A la comarca n'existeix una observació tot i que fins ara no sortia al llistat d'ocells de la comarca pel fet d'estar pendent de verificar. Es tracta d'un exemplar abatut a algun punt que desconeixem de Girona el 2-9-1932 i que havia sigut anellat a Perthshire, Escòcia el 25-6-1932 (Gil Lletget 1945 a Catàleg dels Oc ells dels Països Catalans, Jordi Clavell, 2002).

Caldria comprovar que quan es diu Girona es refereix a la ciutat i no a la província, però no hem pogut consultar la font original.Es tracta d'una espècie considerada raresa a nivell català de la qual cal homologar-ne les observacions per part del CAC (Comitè Avifaunístic de Catalunya).

Amb aquesta espècie, el nombre d'espècies d'ocells observats al Gironès puja a 228.