divendres, 12 de novembre del 2010

Els torlits a la plana selvatanaAl darrer número de la Revista Catalana d'Ornitologia hi surt publicat un treball sobre el torlit que vam fer amb els companys Quim Vilagran i Alfons Delgado. Les dades recollides en els darrers anys en noticiaris i butlletins naturalistes, juntament amb una part de treball de camp, ens han permès descriure el que representa una nova població reproductora per a Catalunya al sector nord-est de la plana selvatana, inclòs en gran part dins de la comarca del Gironès. Aquesta troballa és interessant a nivell català, considerant que de torlit només se n'havien trobat poblacions a les planes de Lleida, l'Empordà, la Cerdanya i el Camp de Tarragona, i que és una espècie que es considera amenaçada a Europa i que està molt lligada a ambients agrícoles.

Aquesta publicació també posa de manifest la gran importància que té la feina, molt sovint costosa i feixuga, de recollir dades de biodiversitat en qualsevol suport, ja siguin butlletins, anuaris, noticiaris o bases de dades com la que gestiona l'Ateneu a l'àmbit del Gironès (i en la que tothom pot participar: http://www.ateneunaturalista.org/ObservacionsConsulta.asp). I també ens anima a continuar estudiant el torlit a la plana selvatana i en altres indrets propers, continuant el projecte sobre la seva població, distribució i hàbitat que vam començar ja fa dos anys gràcies a la participació de molts voluntaris. Per això també volem donar-vos les gràcies un cop més a tots els que hi heu participat directa o indirectament, aquest article també és cosa vostra!

Podeu consultar el pdf de l'article en aquesta adreça:
http://www.ornitologia.org/publicacions/26_01_08.pdf

I la resta de treballs publicats en aquest i altres números de la Revista Catalana d'Ornitologia en aquesta altra:
http://www.ornitologia.org/publicacions/butlleti3.htm