dijous, 19 de març del 2009

Presentació d'ornitho.cat a Girona

Ahir dimecres va tenir lloc la presentació del portal web ornitho.cat a Girona per membres de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), amb el suport de l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i l’Ajuntament de Girona. L’acte es va fer al Centre Cívic de Santa Eugènia - Can Ninetes amb l’assistència d’unes 40 persones. El portal ornitho.cat consisteix en una gran base de dades sobre els ocells a Catalunya, on qualsevol persona interessada pot participar introduint-hi les seves pròpies observacions d’ocells que faci en territori català. Aquest lloc web permet veure en temps real les observacions ornitològiques que es van produint a mesura que els col·laboradors les introdueixen, ells mateixos, mitjançant un senzill formulari. També permet fer consultes sobre espècies concretes i sobre llistats d’ocells de llocs particulars de la geografia catalana, i fins i tot visualtizar sobre mapes la distribució de les observacions de cada espècie d’ocell. Aquesta iniciativa de l’ICO segueix, a nivell català, la mateixa filosofia de la Base de Dades de Biodiversitat del Gironès, creada per l’Ateneu fa un any i que té un funcionament molt similar, amb la diferència que l’última és a escala comarcal i que s’hi poden introduir observacions no només d’ocells sinó també d’altres grups animals i de plantes. Està previst que en un futur breu ambdues bases de dades estiguin connectades per tal que les observacions d’ocells que es produeixin al Gironès es visualitzin a la base de dades de l’ICO i viceversa, les que s’entrin del Gironès a ornitho.cat es vegin també a la base de dades de l’Ateneu.