dilluns, 28 de març del 2011

Resultats del cens d'ocells hivernants 2011

Tot i que amb força retard, pengem els resultats del cens d'hivernants a Girona i rodalies d'aquest hivern 2010-2011. El cens es va realitzar el mes de gener de 2011:

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 351 (2010: 356, 2009: 360)
Xarxet (Anas crecca) 4
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Martinet blanc (Egretta garzetta) 14
Esplugabous (Bubulcus ibis) 612 (2010: 796, 2009: 886)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 87 (2010: 89, 2009: 92)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Fotja (Fulica atra) 3
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 37
Gavià argentat (Larus michahellis) 90
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 6
Becadell (Gallinago gallinago) 4
Xivitona (Actitis hypoleucos) 3
Blauet (Alcedo atthis) 5
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 25
Cuereta blanca (Motacilla alba) 38
Merla d'aigua (Cinclus cinclus) 1

Cal agrair per dedicar part del seu temps a col·laborar amb el cens a:
Hubert Mas, Carles Pibernat, Josep Rost, Ivan Bustamante, Helena Perxacs, Narcís Rubio, Josep Barberà, Jaume Oliveras i els altres volutaris que van venir també a comptar esplugabous a la tarda.

dimarts, 1 de març del 2011

CONSum CONScient. Cicle de debats sobre Consum Conscient i TransformadorSom realment conscients de què comprem i de quines conseqüències socials i ambientals té aquest fet? Quin cost real tenen els productes que tenim al nostre abast? Podem transformar la manera de produir amb les nostres decisions de consum? El primer pas: in-formació.


Alimentació local i ecològica
4 març, vuit del vespre. Casa de Cultura (aula B).
Raimon Roda (Diputació de Barcelona) i Oriol Costa (Dinamis) ens explicaran els
projectes “Rururbal”, sobre com influïm els ciutadans en el nostre
territori-paisatge quan consumim aliments, i “Savia”, focalitzat en com
aprofitar internet per crear vincles entre consumidors conscients i productors
ecològics.

La veritat incòmoda de la pesca
11 març, dos quarts de vuit del vespre. Casa de Cultura (aula B).
Projecció del documental “The End of the Line”, sobre l’efecte devastador
d’anys de sobrepesca i els seus costos ambientals i socials. Debat posterior
amb el Dr. Josep Lloret (Universitat de Girona).

Comprar, llençar, comprar...
18 març, vuit del vespre. Casa de Cultura (aula B).
Passi del documental del mateix nom sobre l’obsolescència programada, és a dir,
el disseny de productes de vida intencionadament curta amb l’objectiu que en
poc temps siguin substituïts per altres. Debat posterior amb Marcel Bartomeus
(Xarxa pel Decreixement).

Consumir menys, viure millor. Consum conscient: mil i un dubtes... i un món
d’idees pràctiques
25 març, vuit del vespre. Casa de Cultura (aula B).
Xerrada-taller amb Toni Lodeiro, autor del llibre i del web “Consumir menos,
vivir mejor”. Espai amè i participatiu per conèixer-nos i connectar-nos.
Compartirem els nostres dubtes, angoixes, dificultats... i també claus, idees
pràctiques, adreces i contactes.

Organitzat per l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona